Tøjbranchens regning til miljøet skal ned

Miljøstyrelsen har taget initiativ til et partnerskab for kemi i tekstiler. I den sag mødtes danske tekstil- og modevirksomheder tidligere i dag, både megagiganterne og de nanosmå var der plads til i salen hos Dansk Design Center, med brancheforeninger og vidensinstitutioner til et opstartsmøde til afdækning af de ønskede fokusområder.

Partnerskabet for Kemi i Tekstiler kommer til at bestå af 29 deltagere, som alle forpligter sig til at dele viden og erfaringer med hinanden og varer indtil oktober 2015.

Mit ønske for min deltagelse i partnerskabet er at videndele udadvendt med uddannelsesintitutionerne og øvrige designfirmaer, der oplever det problematisk at navigere i kemikaliejunglen.

Læs miljøstyrelsens pressemeddelelse her: http://mim.dk/nyheder/2015/jan/brosboel-toejbranchens-regning-til-miljoeet-skal-ned/

No Comments

Leave a Reply