Smykkets ånd – på besøg hos Fairtrade guldsmed Anna Moltke-Huitfeldt

Jeg er på besøg hos Fairtrade guldsmed Anna Moltke-Huitfeldt i hendes hjem nær Sorø. Solen lyser gyldent over det poetiske midtsjælland, jeg genopdager det eventyrlige Danmark, det levende guldaldermaleri lige for øjnene af mig, tvinger mig i dvale, nuet er min lykke. Der ligger bøger, magasiner, noder, tror jeg nok, små fragmenter af inspiration hist og her, som emmer af kunstnerens samhørighed med de nære omgivelser. Her tænkes, tænker jeg. Her er ganske uforfinet, men betagende elegant.

Der er god tid til at finde sig selv i Anna Moltke-Huitfeldt selskab, vi taler om “hvordan?” for Fairtrade og Fairmined guld er selvsagt guld udvundet ved skånsommeste metode overfor mennesker og natur. Denne metode udgør endnu kun en lille del af verdens samlede guldudvinding. Anne Moltke-Huitfeldt er Danmarks eneste certificerede Fairtrade guldsmed. Jeg spørger, “hvad gør de andre så, har de en holdning til guldudvinding?” Anna foræller mig at de fleste guldsmede bruger genbrugsguld, gammelt guld der smeltes om. Genbrugsmetoden er et miljøansvarligt skridt, men det ændrer ikke på guldets historie i første led, for der er ingen garantier for hvordan det opkøbte guld er udvundet.

Vi er tydeligvis på bølgelængde, for både Anna og jeg er grebet af den holistiske opfattelse af bæredygtighed. I vores gensidige spørgsmål “hvorfor?” kommer filosofien om bæredygtigt liv til samtale,” at leve med mindre, men mere af det gode”. Visheden om hvilken produktionskæde vi nærer ved vores forbrug, har indprentet sig ind i køleskabet, spisekammeret, badeværelset, klædeskabet, gennem vores hjem og hele vores liv.

En livsstil med luksuriøs nøjsomhed og en selvransagelse i behov og lykke, hvor der sigtes efter det bedste, og hvis det ikke findes, så lever man bedre med at undvære.

Anna Moltke-Huitfeldt fortæller om smykkets indre værdi, at det er udvundet i medmenneskelighed og båret i samhørighed. Jeg funderer videre på den værdi, som jeg opfatter som smykkets ånd. Jeg rører ved den halskæde, som jeg har båret siden jeg var sytten. Den samhørighed jeg føler med det smykke, får mig til at ønske det bedste for dets historie, fra før jeg fik den foræret, til den eftertid, hvor jeg ikke længere bærer den.

At udvinde guld under ordnede forhold er en arbejdsgang, et sekund af guldets evige levetid, som tilfører guld sin fuldstændige værdi.

Se og læs om Fairtrade og Fairmined guldsmed Anna Moltke-Huitfeldt her: http://www.moltke-huitfeldt.com/

anna og rachel

No Comments

Leave a Reply