Life Cycle Assessment

LCA er et forskningsredskab til at bestemme hvor miljøansvarligt et produkt er.
Her er de fem grundstene i LCA:

Råmateriale

Hvor kommer fibrene fra? fra skoven, fra marken, fra fårets ryg eller fra oliekilden.
Hvilke omkostninger har det at dyrke råmaterialet? kunstig vanding, oversprøjtning, store landbrugsarealer eller er råmaterialet spildprodukter fra andre industrier?
Kommer råmaterialet fra en fornybar kilde?

V kan plante et nyt træ, men vi kan ikke fylde mere olie på kloden.
 

Produktion

Hvor energikrævende er omdannelsen af råmaterialet til tekstilfibre? Hvor meget CO2 udledes ved produktionen. Hvor meget spild eller genanvendelse forekommer ved produktionen? Kan kemien og farverne genbruges? Bliver varmeudledningen udnyttet hos det lokale kraftvarmeværk?
Er produktionen under ordnede forhold, og med sikkerhed og respekt for produktionsarbejderen?

Produktionen skal skåne mennesker og natur maksimalt.
 

Transport

Hvor langt skal råmaterialet, tekstilfibrene, metervarerne og det færdige producerede tøj rejse for at nå sit mål hos forbrugeren og slutdistination til destruktion eller genanvendelse.

Rejseafstanden skal være så kort som muligt.
 

Holdbarhed og brug

Hvordan er tøjets holdbarhed og levetid? holder det sig pænt i brug? Skal det renses? kan det vaskes rent ved lave grader? Krøller det og skal derfor stryges meget. Er det slidstærkt?

Tøj, der sidder flot og holder længe, er et bæredygtigt køb!
 

Bortskaffelse

Kan tøjet genbruges? Kan tekstilfibrene indleveres og genanvendes til nye metervarer?

Ringe produceret tøj ender alt for hurtigt i affaldsbunken – kvalitetstøj holder længe i garderoben, kan genbruges af andre, eller sendes til genanvendelse til nye friske metervarer.

 

No Comments

Leave a Reply